• Telefoon +31 (0) 20 520 6570

AIM Advocaten is gespecialiseerd in het adviseren en procederen over:

 • Koop- en verkoop van vastgoed
 • Huurrecht
 • Appartementsrechten
 • Staatssteunrecht
 • Bouwrecht
 • Burenrecht
 • Zakelijke rechten
 • Ruimtelijke bestuursrecht
 • Bestemmingsplanprocedures
 • Nieuwbouw
 • Herontwikkelingen en herbestemmingen van bestaand vastgoed
 • Retailprojecten
 • Milieurecht, zoals bodemverontreiniging en asbest
 • Vergunningen, ontheffingen en meldingen
 • Toezicht en handhaving door de overheid
 • Schadevergoedingen en onteigeningen
 • Bouwbesluit & brandveiligheidsregelgeving