• Telefoon +31 (0) 20 520 6570

Marlies van Schoonhoven-Sloot heeft in samenwerking met Alessandra Oving het artikel Winstafdracht in het huurrecht geschreven voor het Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 6.

Op grond van art. 6:104 BW kan de rechter de schade van een benadeelde begroten op de winst die de aansprakelijke partij heeft gegenereerd. In dit artikel staan zij stil bij de bruikbaarheid van deze wettelijke bepaling in het huurrecht. Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus huur- en verbintenissenrecht, waarin aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene vermogensrechtelijke bepalingen in het huurrecht.