• Telefoon +31 (0) 20 520 6570

In deze bijdrage voor het tijdschrift Vastgoed, Fiscaal en Civiel geeft Aike Kamphuis een overzicht van de meest in het oog springende uitspraken van 2019 op het gebied van het omgevingsrecht, inclusief de uitspraken over het PAS/stikstofdepositie.

De focus ligt daarbij op uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) over de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Actualiteitenoverzicht omgevingsrecht 2019 A. Kamphuis

Comments are closed.