• Telefoon +31 (0) 20 520 6570

Sinds een arrest van het Europese Hof van Justitie van begin 2018 staat vast dat detailhandel onder de Europese Dienstenrichtlijn valt. In dit artikel in het tijdschrift Vastgoed Fiscaal & Civiel licht Aike Kamphuis toe wat dit betekent voor bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen waarin beperkingen (brancheringsregels) worden gesteld aan het toestaan van detailhandel.

Klik hier voor het artikel in PDF