• Telefoon +31 (0) 20 520 6570

In deze bijdrage voor het tijdschrift Vastgoed, Fiscaal en Civiel geeft Aike Kamphuis een overzicht van de meest in het oog springende uitspraken van 2018 op het gebied van het omgevingsrecht.

De focus ligt daarbij op uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) over de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).